Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bloedverlies bij verticale baring: een observationeel onderzoek op basis van gemeten bloedverlies

Author: Diem, M. van · Herschderfer, K. · Aitink, M. · Buitendijk, S.E.
Type:article
Date:2002
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 9, 27, 501-505
Identifier: 538181
Keywords: Health

Abstract

De verticale baring staat weer in de belangstelling. Voordelen zijn grotere bekkenmaten, betere uteruscontracties en een kleiner risico op vena-cava-compressie. Anderzijds zou bij een verticale baring meer bloedverlies optreden. De vraag is of dit inderdaad het geval is, en zo ja, wat daarvan dan de klinische consequenties zijn.