Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Eindmeting VASt

Author: Visser, R. · Hooftman, W. · Könemann, R. · Brouwers, A.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275202
Report number: V&GW/2007.1026/
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Gevaarlijke stoffen · Arbobeleid bedrijven · Bedrijfstakken · Midden-en kleinbedrijf · Plaatselijke afzuiging · Persoonlijke beschuttingsmiddelen · Opmerkzaamheid · Alertness

Abstract

In 2003 is op initiatief van het Ministerie van SZW het programma versterking Arbobeleid Gevaarlijke Stoffen (VASt) van start gegaan. Beoogd werd de versterking van het bewustzijn van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Het programma VASt heeft de zelfwerkzaamheid van werkgevers en werknemers gestimuleerd en ondersteund met als doel een structurele verbetering van de arbeidsomstandigheden bij het werken met stoffen. In 2007 is het VASt-programma afgerond en geëvalueerd aan de hand van een eindmeting en een ‘opbrengstenanalyse’ (Bartels BV 2008). Dit rapport bevat de resultaten van de eindmeting onder circa 2.250 bedrijven. Met een vragenlijst is de ontwikkeling van de 6 indicatoren over het stoffenbeleid nagegaan. De vragenlijst is ook gebruikt tijdens de nulmeting in 2004 bij 1.700 bedrijven. Uit het onderzoek blijkt o.m. dat er vaker door leidinggevenden toezicht gehouden wordt bij het werken met stoffen en dat er meer afzuiginstallaties gebruikt worden. Dit gaat ten koste van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. In bedrijven met een stoffenbeleid of VASt-actieve bedrijven stelt zo’n 68% dat sinds de afgelopen drie jaar in het bedrijf veiliger wordt gewerkt, vooral omdat persoonlijke beschermingsmiddelen beter worden gebruikt en werknemers zich beter aan de werkinstructies houden. Het leggen van een eenduidige relatie tussen het VASt-programma en de positieve trends in de ontwikkeling van het stoffenbeleid bij bedrijven is lastig.