Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Klachten aan arm, nek en schouder bij computergebruikers

Author: IJmker, S.
Type:lecture
Date:2008
Publisher: Body@work
Place: Amsterdam
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 278745
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit