Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Literatuurstudie ‘virtualisering van organisaties’

Author: Bovenkamp, J.M. van de · Clarenbeek, J.F. · Dalen, E.J. van · Goudswaard, A. · Groot, M. de · Kwakkelstein, T. · Leede, J. de · Lingen, P. van · Looze, M.P. de · Osinga, D.
Type:report
Date:2003
Place: Hoofddorp
Identifier: 274596
Report number: R0315577/018-32002
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Modellenonderzoek · Literatuuronderzoek · Trend · Methodologie · Organisatie van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Sociale betrekkingen · TNO

Abstract

Deze literatuurstudie geeft een overzicht en analyse van Nederlandstalige en Engelstalige literatuur en kennis over ‘virtualisering van organisaties’ en maakt onderdeel uit van het doelfinancieringsproject 'Virtualisering van Organisaties’. De studie vormt de basis voor begripsvorming en verdere uitwerking en toepassing van het begrip ‘virtualisering’. Virtualisering wordt in verschillende contexten gehanteerd. Dit document richt zich op de toepassing van dit begrip in organisaties. De literatuurstudie leidt tot een onderzoeksmodel en onderzoeksagenda. In de literatuurstudie wordt allereerst geanalyseerd wat virtualisering is, hoe verschillende auteurs dit begrip definiëren en welke trends te onderscheiden zijn. Ook komen de verschijningsvormen van virtualisering aan bod. Daarna wordt bekeken welke drijvende krachten achter virtualisering zijn te onderscheiden (de ‘drivers’) en welke ontwikkelingen virtualisering mogelijk maken (de ‘enablers’). Verder wordt aandacht besteed aan de effecten van virtualisering op organisaties, individuen en de relaties tussen individuen. Dit alles komt samen in het onderzoeksmodel en de onderzoeksagenda.