Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO 1940-1965

Type:book
Date:1965
Publisher: TNO
Place: Zeist
Institution: Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO
Identifier: 409921
Keywords: Nutrition · History · TNO · Historisch materiaal TNO · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

Abstract

Uitgave ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan