Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Markt moet over hobbel heen. Huib van Essen (CE) en Richard Smokers (TNO) over CO2 reductie

Publication files not online:

Author: Smokers, R.T.M.
Type:article
Date:2015
Source:Transport en Logistiek, April, 7, 23, 18-21
Identifier: 523953
Keywords: Logistics · Mobility & Logistics · Urbanisation · Urban Mobility & Environment · STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De C02-uitstoot van de sector transport en logïstïek moet en kan veel verder worden teruggedrongen. Om dat te realiseren, is op vele terreinen en door vele belanghebbenden actie nodig. Met de noodzakelijke innovatie zou Nederland concurrentievoordeel kunnen opbouwen