Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Duurzaam ontwerp en onderhoud van betonconstructies

Publication files not online:

Author: Vervuurt, A.H.J.M. · Visser, J.H.M. · Walraven, J.C. · Breugel, K. van
Type:article
Date:2003
Institution: TNO Bouw
Source:Cement, November, 7, 55, 76-79
Identifier: 330568
Keywords: Materials

Abstract

Grote infrastructurele bouwwerken die de laatste jaren zijn en worden gerealiseerd (HSL, Betuweroute, Noord-/Zuidlijn enz.), hebben ertoe geleid dat er een steeds grotere behoefte ontstaat aan fundamentele kennis over integraal en efficiënt ontwerpen en beheren van betonconstructies. Om in deze behoefte te voorzien is door TNO Bouw en de faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) van de Technische Universiteit Delft het kenniscentrum Duurzaam Ontwerp en Onderhoud van Betonconstructies (Centre for Durable Concrete Structures, DuCon) opgericht. Doel van deze structurele samenwerking is het bereiken van meer wisselwerking tussen praktijk en onderzoek. Het geven van meer structuur en openheid aan het uit te voeren onderzoek, brengt de werkelijke behoefte in kaart om te komen tot een duurzamer, veiliger en doelmatiger infrastructuur. De resultaten van het onderzoek komen direct ten goede aan de beheerders van deze constructies, maar ook aan ontwerpers, bouwers en toeleveranciers