Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Activeringsbeleid: wat levert het op? : maatschappelijke kosten en baten van gesubsidieerde arbeid en sociale activering

Author: Brouwer, P.
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Sociaal bestek, 10, 69, 16-19
Identifier: 156877
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Kosten-batenanalyse · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering

Abstract

Op gesubsidieerde arbeid en sociale activering is veel kritiek geweest. Er was een beeld ontstaan van gesubsidieerde arbeidsplaatsen, waar mensen jarenlang op zaten zonder zicht op uitstroom naar een reguliere baan. Kortom, er werden veel kosten gemaakt, terwijl de opbrengsten beperkt waren. Behalve uitstroom naar werk, zijn er echter ook ander effecten. Eén van de andere effecten is dat de activiteiten van deelnemers een toegevoegde waarde opleveren voor de maatschappij. Het artikel is grotendeels gebaseerd op het TNO-rapport "Maatschappelijke kosten en baten van gesubsidieerde arbeid en sociale activering" (Hoofddorp, 2006). Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2007,nr.10.