Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Enkele aspecten van het stijgend ziekteverzuim III. De verzuimgelegenheid, 'eigen risico' en het verzuimpatroon

Author: Philipsen, H.
Type:article
Date:1966
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Source:Mens en onderneming, 6, 20, 342-352
Identifier: 406514
Keywords: Workplace