Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Lekker warm zonder aardgas

Author: Huygen, A.E.H.
Type:report
Date:2018
Publisher: ECN TNO
Place: Den Haag
Identifier: 839754
Keywords: Energy

Abstract

Afscheid nemen van het aardgas is een rigoureuze stap in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Gemeenten spelen hierin een centrale rol als aanjager en regisseur. Deze rol kunnen ze alleen goed vervullen als zij nauw samenwerken met hun inwoners, lokale burgerinitiatieven, bedrijven en andere betrokkenen. Keuzevrijheid van bewoners voor alternatieve warmteconcepten is de beste manier om te komen tot innovaties en kostendalingen. Draagvlak creëren en het enthousiasmeren van burgers zijn cruciale succesfactoren in de energietransitie.