Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Geluidreductie van de pilotmaatregelen aan het HSL spoor in Lansingerland

Author: Dittrich, M.G. · Eisses, A. · Staats, F. · Prevo, R. · Hof, J. van 't
Type:report
Date:2014
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 489593
Report number: TNO 2013 R11091
Keywords: Acoustics and Audiology · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Physics & Electronics · AS - Acoustics & Sonar · TS - Technical Sciences

Abstract

TNO heeft in opdracht van ProRail geluid- en trillingsmetingen uitgevoerd aan de HSL in Lansingerland, ter bepaling van het geluidreducerend effect van raildempers en absorberende platen die in 2013 zijn geïnstalleerd op het Rhedaspoor. De HSL ter plaatse rijdt in een verdiept spoor gedeeltelijk voorzien van geluidschermen. De dienstregeling omvat de Thalys en tot eind 2012 V250 treinen die ter plaatse gemiddeld 230 km/h rijden en TraxxPrio treinen met een snelheid van 160 km/h. Dit rapport beschrijft de metingen vóór en na het aanbrengen van de maatregelen en de gevonden geluidreductie op basis van drie verschillende methodes. Daarbij wordt rekening gehouden met variatie in treinsnelheden en verschillen in wiel/railruwheid.