Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Repetitive strain injuries: deel 1 klachten en risicofactoren

Author: Bongers, P. · Hoogendoorn, L. · Ridder, M. de
Type:article
Date:1998
Institution: TNO Arbeid
Source:TBV: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 8, 6, 227-233
Identifier: 438302
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid

Abstract

Onder repetitive strain injuries (RSI) worden in Nederland verschillende (werkgebonden) klachten en aandoeningen van schouder, elleboog, pols, hand en nek verstaan. Een aantal van deze aandoeningen is goed te diagnosticeren, maar voor een belangrijk deel is niet duidelijk hoe de diagnose precies kan worden gesteld, hoe de klachten tot stand komen en welke werkingsmechanismen aan de klachten ten grondslag liggen. Over het algemeen kan worden gesteld dat de specifieke aandoeningen niet zoveel voorkomen, maar dat in risicoberoepen het voorkomen zeer sterk verhoogd kan zijn. Aspecifieke klachten van de nek-, schouder- en armregio vormen de grootste groep klachten onder de RSI-paraplu. Wel is er consensus dat een groot deel van de serieuze klachten van nek, schouder en arm geassocieerd zijn met werkgerelateerde risicofactoren zoals de frequentie van het repeterend bewegen, krachtsuitoefening, bepaalde langdurig volgehouden houdingen en trillingen. Het inzicht in hoe wijdverbreid de gezondheidskundig gezien relevante klachten van nek, schouder en arm gerelateerd aan het werk vóórkomen in Nederland en op hoeveel werkplekken een serieus risico wordt gelopen is echter beperkt.