Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Tussen gouden bergen en groene business. Systeemverkenning van een bio-based economie

Author: Weterings, R.A.P.M. · Roelofs, E.M.G. · Suurs, R.A.A. · Zee, F.A. van der
Type:report
Date:2011
Publisher: Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) ; TNO
Place: Den Haag
Identifier: 469169
ISBN: 978-94-91040-49-8
Report number: 2011.08
Keywords: Economics · Urban Development · Built Environment · Society · SP1 - Strategy & Policy 1 · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

In een bio-based economie worden plantaardige en dierlijke grondstoffen en reststromen op grote schaal gebruikt, niet alleen als voeding voor mens en dier, maar ook voor sectoren als de chemie, de bouw, de gezondheidszorg en energievoorziening. Zij vormen een vervanger van de dominante grondstoffen in de huidige fossil-based economie: aardolie, aardgas en kolen. De opkomst van groene grondstoffen in onze economie kondigt daarmee tevens het einde van een tijdperk aan