Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Energie Efficiency Directive Artikel 7. Nederlandse invulling

Attachments

Author: Gerdes, J. · Mulder, K. Stutvoet .
Type:report
Date:2013
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:, 56 p.
Identifier: 823299
Report number: ECN-E--13-061

Abstract

Artikel 7 van de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn verplicht lidstaten tot een efficiëntieverbetering van 1,5% per jaar tussen 2014 en 2020, en vertaalt dit in een cumulatief doel voor energiebesparingen. ECN heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken berekend en beschreven wat het doel is voor Nederland en wat de bijdrage van Nederland beleid is aan het halen van het doel. Dit rapport beschrijft de manier waarop Nederland van plan is om het doel uit artikel 7 te halen, zoals gevraagd door de Europese Commissie. De EER biedt de lidstaten veel vrijheidsgraden bij zowel het vaststellen van het doel als de manier waarop het doel gehaald kan worden. Vandaar dat dit rapport ingaat op de Nederlandse keuzes en de consequenties hiervan voor het Nederlandse doel en de gerealiseerde energiebesparing. Het rapport bevat een beschrijving op hoofdlijnen van de keuzes en resulterende effecten, aangevuld met uitgebreide bijlagen met technische beschrijvingen en gedetailleerde resultaten.