Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Geluidhinder, een oud probleem in een nieuw kleed

Author: Bitter, C.
Type:article
Date:1972
Institution: Instituut voor Gezondheidstechniek TNO
Source:Bouw, 48, 27, 1544-1547
Identifier: 272979
Keywords: Environment · Noise annoyance

Abstract

In het eerste deel van het artikel wordt betoogd dat het achtergrondlawaai en de lawaaibronnen in de loop der tijden aan veranderingen onderhevig zijn en dat het geluidhinderprobleem met name in de laatste decennia een veel ingrijpender betekenis heeft gekregen. In onderzoekingen over geluidhinder behoort de beleving van de woonomstandigheden centraal te staan. In het tweede deel van het artikel wordt verslag uitgebracht over een onderzoek door middel van enquites naar hinder van loopgeluiden in flats met massieve vloeren, als methode om de doeltreffendheid van de contactgeluidisolatie in woningblokken te onderzoeken.