Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kunnen we aangetaste (natuur)steen behandelen met verstevigers en aan welke eisen moeten ze voldoen

Author: Hees, R.P.J. van · Lubelli, B.A. · Nijland, T.G.
Type:bookPart
Date:2014
Source:Syllabus TNO-NVMz studiedag "Restauratie voltooiid, kwaliteit gehaald", Delft 3 December 2014, 18-27
Identifier: 520491
ISBN: 90-5986-454-2
Keywords: Architecture · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Voor de conservering van aangetaste (natuur)steen in monumentale gebouwen, en dan vooral voor schadetypen die kunnen worden omschreven als afzanden, poederen of verkruïmelen, zijn door de industrie zogenaamde steenverstevigers ontwikkeld. Ethylsilicaten (kiezelzure esters) worden al langere tijd gebruikt. Dit type steenversteviger is oorspronkelijk ontwikkeld voor zandsteen. Recente ont wikkelingen zijn gemodïficeerde ethylsilicaten, die daarmee beter geschikt zijn voor toepassing op kalksteen en zogenaamde nano-kalken, speciaal bedoeld voor de behandeling van kalksteen en mortels. De geschiktheid van steenverstevigers kan vastgesteld worden aan de hand van criteria, die enerzijds betrekking hebben op prestatie en duurzaamheid, maar daarnaast ook gerelateerd zijn aan verschillende compatibiliteits-aspecten. In deze bijdrage wordt verder ingegaan op de belangrijkste technische eisen, dat wil zeggen een verdere specificatie van compatibiliteits- en prestatie-criteria. Methoden om vast te stellen of aan die eisen wordt voldaan, worden beschreven en tenslotte wordt een stappenplan gegeven voor de praktijk.