Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Onderzoek naar effecten van vermoeidheid op de werkhouding van datatypisten

Attachments

Author: Meijst, W.J. · Dul, J.
Type:report
Date:1990
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 162621
Report number: 90.117
Keywords: Workplace · Vermoeidheid · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Schrijfmachinewerk · Typen · Ergonomie · Spieraandoeningen · Metingen · Methoden · Nederland

Abstract

Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek naar de effecten van vermoeidheid op de werkhouding door statische belasting bij datatypisten. In dit deelonderzoek staat het meetbaar maken van effecten van spiervermoeidheid centraal. De gekozen mogelijke effecten zijn: houdingsverval, micro-bewegingen en macro-bewegingen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat houdingsverval optreedt, micro-bewegingen moeilijker zijn aan te tonen, en dat het aantal macro-bewegingen gedurende de dag toeneemt.