Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Monitorstudie Ageing Well : rapportage 1998

Author: Westhoff, M.H. · Hopman-Rock, M. · Rooij, E.H.C.
Type:report
Date:1999
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 507265
ISBN: 90-6743-584-8
Report number: 98.56
Keywords: Health · Maatschappelijke gezondheidszorg · Bejaardenzorg · Ouderen · Projecten · Gezondheid · Welzijn · Nederland