Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Leidse diagnostische test : deel 1 handleiding

Publication files not online:

Author: Schroots, J.J.F. · Alphen de Veer, R.J. van
Type:book
Date:1976
Publisher: Swest en Zeitlinger
Place: Lisse
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO
Identifier: 525475
Keywords: Health

Abstract

De test heeft als meetpretentie de bepaling van intelligentie (algemeen cognitief ontwikkelingsniveau), alsmede het niveau van een aantal cognitieve functies binnen drie leerkanalen t.b.v. de diagnostiek van leermoeilijkheden en cognitieve ontwikkelingsstoornissen. De test wordt individueel afgenomen en duurt in een volledige afnamevorm 50-75 minuten. De subtests Blokpatronen, Vouwblaadjes en Natikken meten o.m. de functies aandacht, patroonwaarneming, onmiddellijk geheugen voor ruimtelijke sequenties, geheugen voor ruimtelijke transformaties, matching, analyse, synthese, redeneren en oog-hand coördinatie binnen het visueel-fijnmotorische kanaal. De subtests Woordenspan, Zinnen nazeggen, Verhaaltje vragen en Begrip en inzicht meten o.m. de functies aandacht, onmiddellijk geheugen voor woordsequenties, onmiddellijk geheugen voor zinnen, begrijpen van vragen, semantisch geheugen, redeneren en reproduktieve en produktieve taalvaardigheid binnen het auditief-spraakmotorische kanaal. De subtest Plaatjes aanwijzen is een overgangstest en meet o.m. de functies aandacht, geheugen voor woordsequenties en matching binnen het auditief/visueel-motorische kanaal. Met uitzondering van het laatste kanaal loopt de functie-opbouw in het visueel-fijn-motorische en auditief-spraakmotorische kanaal van minder naar meer complex. De combinatie van functies is per subtest telkens verschillend zodat een analyse van het profiel mogelijk is. De acht subtests zijn gedeeltelijk nieuw ontworpen en gedeeltelijk overgenomen of bewerkte versies van bestaande tests. De afname van een verkorte vorm is mogelijk.