Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Uitstoot van auto’s bij snelheden hoger dan 120 km/u

Author: Ligterink, N.E. · Smokers, R.T.M.
Type:report
Date:2016
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 534262
Report number: TNO-2016-TL-NOT-0100295342
Keywords: Climate · Environment & Sustainability · Urbanisation · Urban Mobility & Environment · STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

In het steekproefcontroleprogramma voor de uitlaatgasemissies van auto’s, dat TNO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitvoert, worden zowel het emissiegedrag van voertuigen onder verschillende omstandigheden gemeten als het gemiddelde rijgedrag op de weg.