Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie integrale invoering Wet voorzieningen gezondheidszorg in Kennemerland : deel 3: november 1985-juni 1986

Author: Schouten, C.C.
Type:report
Date:1986
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 485351