Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Openbaar eindrapport VentKook Ventilatiesysteem met goed kookafzuiging

Author: Jacobs, P.
Type:report
Date:2018
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 842449
Report number: TNO 2018 R11055
Keywords: Climate · Buildings and Infrastructures · 2015 Urbanisation

Abstract

Binnenluchtkwaliteit is nog een zwakke schakel in de realisatie van energie-efficiënte woningenconcepten. In veel nieuwbouw woningen en gerenoveerde woningen zijn geen speciale voorzieningen getroffen voor kookafzuiging en wordt volstaan met de Bouwbesluit minimum ventilatie eis van 75 m3/uur afvoer in de keuken. Uit een door TNO uitgevoerde veldstudie in 9 woningen blijkt dat deze situatie tot forse fijnstofconcentraties in de woonkamer/keuken kan leiden, met piek concentraties PM2.5 in de orde grootte van 100 tot bijna 2000 μg/m3. Door de hoge luchtdichtheid van de woningen blijft het door koken gegenereerde fijnstof uren hangen, waardoor de binnenconcentratie PM2.5 langdurig boven de WHO advieswaarde van 10 ug/m3 jaargemiddeld blijft. Het doel van het project is daarom het wegnemen van “inefficiënte kookafzuiging” als barrière voor het realiseren van gezonde en energie efficiënte woningen.