Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Food habits in athletes : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de medische wetenschappen

Attachments

Author: Erp-Baart, A.M.J. van
Type:dissertation
Date:1992
Publisher: Katholieke Universiteit Nijmegen
Place: Nijmegen
Identifier: 79675
ISBN: 90-9004526-0
Keywords: Nutrition · Biology · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer · Food and Nutrition · Healthy Living