Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Een groepsdiscussie op Linkedln: is job carving de oplossing voor het creëren van nieuwe banen voor Wajongers?

Author: Cremer, R.
Type:article
Date:2009
Source:Maandblad reïntegratie, 9, 9, 13-14
Identifier: 279219
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Internet · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Jeugdwerkloosheid · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapte

Abstract

De discussiegroep op Linkedln stond open voor leden van de groep. Aanleiding voor dit initiatief was een verkenning van Crossover onder 273 bedrijven met de vraag naar de bereidheid van deze bedrijven om een Wajonger in dienst te nemen. Ruim veertig procent van de bedrijven gaf aan hiervoor open te staan. De vraag is dan welke aanpak kan helpen om dit percentage te verhogen. De groepsdiscussie op Linkedln leverde 41 reacties op van professionals die zich bezighouden met mogelijkheden voor werk voor Wajongers. De vraag was of job carving bij kan dragen aan meer werk voor Wajongers. Leidt job carving tot derderangsfuncties of juist tot de samenstelling van passende taken die tezamen een volwaardige functie vormen?