Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Arborisico's en arbokennisinfrastructuur : profiel van de detailhandel aardappelen, groenten en fruit (AGF-branche)

Author: Lavell, C. · Nossent, S.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 173535
Report number: 14531-50311.01-lav-l
Keywords: Workplace · Fysieke arbeidsbelasting · Enquetes · Case studies · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Planten · Detailhandel · Kleinhandel · Literatuuronderzoek · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Detailhandel

Abstract

In de aardappelen, groenten en fruit (AGF)-branche werkten in 2000 volgens het CBS bijna 10.000 personen. In deze rapportage staat de arbokennisinfrastructuur rond de AGF-branche centraal. Er wordt een beeld geschetst van arborisico's, gezondheidseffecten en maatregelen.