Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De kwetsbaarheid van inzetbaarheid: een dynamisch perspectief

Author: Dorenbosch, L. · Sanders, J. · Blonk, R.
Type:bookPart
Date:2012
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Place: Den Haag
Source:Werkzame arbeidsrelaties voor een werkende arbeidsmarkt, 23-40
Identifier: 447185
Keywords: Workplace · duurzame inzetbaarheid · arbeidsmarkt · arbeidsrelaties · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences