Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Over ijzer en staal

Publication files not online:

Author: Stark, J.W.B.
Type:lecture
Date:1986
Place: Eindhoven
Institution: Instituut TNO voor bouwmaterialen en bouwconstructies
Identifier: 271664

Abstract

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Staalbouw aan de faculteit der Bouwkunde van de Technische Universiteit te Eindhoven op vrijdag 31 oktober 1986.