Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Perspectieven op de waarde van persoonsgegevens

Publication files not online:

Author: Roosendaal, A.P.C. · Kool, L.
Type:bookPart
Date:2012
Place: Brussels
Source:Prins, C.Vedder, A.Zee, F. van der, Jaarboek ICT en Samenleving 2012 : De transformerende kracht van ICT, 141-154
Identifier: 466999
Keywords: Informatics · Privacy · Internet · Vital ICT Infrastructure · Information Society · Society · SP2 - Strategy & Policy 2 · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Een belangrijk deel van de gegevens die bedrijven gebruiken zijn persoonsgegevens. Als grondstof hebben deze gegevens een sterke economische rol, hoewel de waarde niet direct voor de hand lijkt te liggen. Vanuit privacyperspectief hebben deze gegevens een directe waarde: het verzamelen en gebruiken van gegevens over personen heeft een directe impact op informationele zelfbeschikking. Deze bijdrage gaat in op de waarde van persoonsgegevens vanuit economisch en privacyperspectief. Allereerst wordt uiteengezet hoe persoonsgegevens een centrale rol spelen in online diensten en wat de verdienmodellen daarbij zijn. Daarbij wordt ook ingegaan op de wisselende economische successen (2). Vervolgens wordt gekeken wat gegevens nu eigenlijk waard zijn vanuit economisch en privacyperspectief (3). Tenslotte wordt een conclusie getrokken en een vooruitblik gegeven op modellen voor het verzilveren of verkopen van persoonsgegevens door het individu zelf (4).