Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Zwaar werk in instellingskeukens aangepakt : training en begeleiding op maat

Author: Knibbe, N. · Beune, E.
Type:article
Date:1996
Source:Arbeidsomstandigheden, 3, 72, 139-142
Identifier: 137002
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Tillen · Rugklachten · Hernia · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Keukenuitrustingen · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Welzijnszorg

Abstract

In dit artikel wordt ingegaan op twee onderzoeken naar fysieke belasting bij de niet verzorgende disciplines in zes verzorgingshuizen, vijf verpleeghuizen en een zorghuis (GDVV-project), en bij keukenpersoneel bij verpleeghuis De Naaldhorst (Naaldhorst-project). Het artikel geeft de resultaten van het GDVV-project weer, welke zijn verkregen met behulp van een enquête. Het Naaldhorst-project geeft een analyse van de fysieke belasting met behulp van de OWAS- en de NIOSH-methode. Tenslotte worden de genomen maatregelen en de evaluatie van het laatstgenoemde project besproken.