Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het effect van organisatorische maatregelen op het voorkomen van psychische klachten en klachten van het bewegingsapparaat

Attachments

Author: Houtman, I. · Klein Hesselink, J. · Heuvel, S. van den · Heuvel, F. van den
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 172934
Report number: 10011
Keywords: Workplace · Historisch materiaal TNO · Statistieken · Psychische arbeidsbelasting · Organisatie van de arbeid · Bewegingsstoornissen · Literatuuronderzoek · Statistisch onderzoek · Preventie · Risicoanalyse en preventie

Abstract

De centrale vraag van dit onderzoek is of er wetenschappelijk bewijs kan worden aangedragen voor het feit dat het reduceren van blootstelling aan risicofactoren in het werk door met name organisatorische maatregelen resulteert in een reductie van psychische klachten en klachten van het bewegingsapparaat. Dit wordt hier gedaan door een literatuuronderzoek en een secundaire analyse op een bestaand bestand uit te voeren. Eerst wordt de literatuurstudie besproken, om vervolgens in te gaan op de secundaire analyses. Tenslotte worden op basis hiervan conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor zowel beleid, de organisatorische aanpak in organisaties en onderzoek.