Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Effectiviteit van participatieve ergonomie op implementatie: evaluatie van een participatieve ergonomische aanpak op het gebruik van hulpmiddelen

Author: Molen, H.F. van der · Sluiter, J.K. · Hulshof, C.T.J. · Vink, P. · Duivenbooden, C. van · Holman, R. · Frings-Dresen, M.H.W.
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor ergonomie, 5, 31, 11-19
Identifier: 277878
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit

Abstract

Het effect van een participatieve ergonomische (PE) aanpak werd onderzocht op het gebruik van vier ergonomische hulpmiddelen op de werkplek van metselaars en opperlieden. Tien metselbedrijven werden willekeurig verdeeld over een interventiegroep die de PE aanpak kreeg aangeboden (N=5) en een controle groep die de PE aanpak niet kreeg aangeboden (N=5). Alie metselaars en opperlieden in de interventiegroep (n=65) en in de controlegroep (n=53) waren zes maanden betrokken in het onderzoek en werden vergeleken in het gebruik van vier hulpmiddelen om diep bukken bij het metselen en het handmatig opperen van stenen en mortel te verminderen. De PE was een gefaseerde bedrijfsaanpak van zes stappen onder begeleiding van een ervaren ergonoom. Het gebruik van de hulpmiddelen werd gemeten door observaties op a/le bouwlocaties en vragenlijsten bij a/le metselaars en opperlieden. Een complete PE aanpak bleek niet uitvoerbaar op bedrijfsniveau. Hulpmiddelen warden niet vaker gebruikt na een PE aanpak. PE uitvoering is niet geassocieerd met een toename in het gebruik van hulpmiddelen. www.humanfactors.nl