Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werken naar vermogen en de praktijk van alledag : inventarisatie van knelpunten en oplossingen

Author: Piek, P. · Dekker, G. · Ginkel, W. van · Grinsven, M. van
Type:report
Date:2006
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274986
Report number: 22342/11060.01.10/pie/yuk
Keywords: Warfare · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WIA · Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Abstract

Als gevolg van de nieuwe arbeidsongeschiktheids- en reíntegratiewetgeving hebben de werkgevers te kampen met een aantal problemen. Eind april organiseerde het Werkgeversforum i.s.m. TNO Arbeid een aantal regionale werkgeversbijeenkomsten om deze knelpunten te inventariseren en er oplossingen voor te vinden. Onderhavig rapport bevat de resultaten hiervan.