Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Na rechten, plichten en verzakelijking: ruimte voor persoonlijke benadering in Almelo

Publication files not online:

Author: Cremer, R. · Schipper, K.
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Maandblad reïntegratie, 7/8, 6, 6-7, 31
Identifier: 277526
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Interviews · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Clienten · Klanten · Overijssel

Abstract

In het maartnummer 2005 van het Maandblad reïntegratie werd een impressie gegeven van de wijze waarop de gemeente Almelo vorm geeft aan de uitvoering van de Wet werk en bijstand. Ook in Almelo is invulling gegeven aan het uitgangspunt "werk boven uitkering" en dat die uitkering als een tijdelijke voorziening beschouwd moet worden. Bijzonder is dat de gemeente Almelo daarbij heeft besloten om zoveel mogelijk van de op werk gerichte activiteiten in eigen beheer uit te voeren. Daartoe heeft zij het reïntegratiebedrijf Convince opgericht. Om beter uitvoering te kunnen geven aan de WWB worden, onder de titel "Arbeidsmarktoffensief", diverse initiatieven genomen. In een gesprek met Jeroen Spruit, teamleider Economie, Werk en Beleid van de gemeente Almelo, komt de huidige stand van zaken aan de orde. Men zal eens goed gaan kijken naar de caseload van de consulenten en zal hun vaardigheden verder gaan ontwikkelen. Immers de persoonlijke benadering vraagt een andere rol van de consulent. De consulent wordt meer een coach die de klant stimuleert. Daarnaast is er de modernisering van de WSW. Die biedt de gemeente ruimte om het SW-bedrijf te benutten als een mensontwikkelbedrijf dat niet alleen de WSW-er, maar ook de WWB-er bedient.