Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Rubber in bewerking : arbeidsomstandighedenverbetering in de Nederlandse rubberverwerkende industrie : veldonderzoek

Author: Kromhout, H. · Nossent, S.M. · Swuste, P.H.J.J. · Ziekemeijer, M.A.
Type:book
Date:1989
Publisher: Min. SZW, Arbeidsinspectie DGA
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 163102
Report number: Ser. 4, S 66-1
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Rubberindustrie · kunstofindustrie · Arbeidshygiene · beroepshygiene · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · rubber · kunststof

Abstract

Dit rapport is een weergave van de resultaten van een veldonderzoek in tien rubberverwerkende bedrijven. Dit veldonderzoek is de tweede fase van het project "Arbeidsomstandighedenverbetering in de Nederlandse rubberverwerkende industrie". Het veldonderzoek bestond uit twee delen. In het ene deel is een werkplekonderzoek uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden, waarbij de blootstelling aan stof, dampen, gassen en geluid zijn gekwantificeerd. In het andere deel is m.b.v. interviews en analyses van bedrijfsdocumentatie het bedrijfsbeleid t.a.v. arbeidsomstandigheden in kaart gebracht. Op grond van de gevonden resultaten, en de resultaten van fase 1, worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Rubber-processing industry, working environment.