Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Oriëntering omtrent de ontwikkeling en voedingstoestand van schoolkinderen in Nederland 1959-1965: lengte, gewicht, huidplooidikten en hemoglobinewaarden met gegevens over de klinische voedingstoestand van 8-9-jarige en 12-14-jarige schoolkinderen

Author: Wijn, J.F. de · Postmus, S. · Adam, H.F.
Type:article
Date:1966
Source:TSG Tijdschrift voor sociale geneeskunde, 18, 19 en 20, 44, 1-24
series:
Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO, publ. no. 385
Identifier: 286037
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer