Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werkdruk en stress zijn van invloed op RSI-klachten aan arm

Publication files not online:

Author: Bongers, P.M. · Kremer, A. · Laak, J.L.M. ter
Type:article
Date:2003
Institution: TNO Arbeid
Source:Cesar magazine, 2, 34, 12-13
Identifier: 277136
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Literatuuronderzoek · Handen · Armen · Workplace

Abstract

Een hoge werkdruk en stress kunnen op langere termijn een negatief effect hebben op de gezondheid. Zo wordt verondersteld dat deze factoren onder meer leiden tot Repetitive Strain Injuries (RSI). De relatie tussen stress en klachten aan het bewegingsapparaat is al vaak aangetoond. De meeste onderzoeken richten zich echter vooral op nek- en rugklachten. De effecten van stress op pols/hand, onderarm/elleboog en schouder zijn veel minder onderzocht. Dit blijkt uit een vergelijkend literatuuronderzoek van TNO Arbeid, waarin juist de relatie tussen stress en RSI-klachten aan pols, elleboog en schouder alle aandacht heeft gekregen. Hieruit blijkt dat in meer dan 85% van de studies die deze relaties hebben onderzocht, stress op het werk wordt geassocieerd met RSI-klachten in de arm. Hoewel er weinig onderzoeken zijn gedaan naar een mogelijke relatie tussen niet-werkgebonden stress en RSI, blijkt bovendien dat in 75% van deze onderzoeken factoren als veel zorgen en spanningen gerelateerd worden aan RSI in de pols, elleboog en schouder. Naast de relatie tussen ervaren stress en RSI werd in het grootste deel van de onderzoeken ook aangetoond dat er een relatie is tussen hoge werkdruk en RSI.