Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Uitkomsten technololgiecluster project: Endotoxinen en waswater in de aardappelverwerkende industrie

Author: Jurgens, R.M. · Spaan, S. · Terwoert, J. · Runstraat, A. van de · Duisterwinkel, A.E.
Type:report
Date:2014
Publisher: TNO
Place: Zeist
Identifier: 523725
Report number: TNO 2014 R11843
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Earth / Environmental Life Fluid Mechanics Chemistry & Energetics Physics & Electronics · WT - Water Treatment RAPID - Risk Analysis for Products in Development PID - Process & Instrumentation Development NI - Nano Instrumentation · ELSS - Earth, Life and Social Sciences TS - Technical Sciences

Abstract

Werknemers in de agro-foodsectoren worden naar verwachting blootgesteld aan hoge concentraties organisch stof en endotoxinen. Endotoxinen zijn onderdeel van de celwand van Gram-negatieve bacteriën en alomtegenwoordig in het milieu. Het totale aantal (potentieel) werknemers dat in de agrarische en voedingssectoren aan organisch stof en/of endotoxinen wordt blootgesteld, is recent geschat op 350.000 (Spaan et al., 2011). Blootstelling kan leiden tot gezondheidsklachten, tot productieverlaging, afname van de motivatie, ziekteverzuim, en in ernstige gevallen arbeidsongeschiktheid. Er zijn reeds verschillende claims voor gezondheidsschade door endotoxinen toegekend