Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Onderzoek naar het menselijk gedrag bij het besturen van schepen

Publication files not online:

Author: Lazet, A. · Schuffel, H.
Type:article
Date:1976
Institution: Instituut voor Zintuigfysiologie TNO
Source:Nautisch technisch tijschrift De Zee, 4, 5, 96-103
Identifier: 4729
Keywords: Marine