Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gezondheidskundige normen fysieke belasting afstemmen op arbopraktijk

Author: Delleman, N.
Type:article
Date:1995
Source:Maandblad voor Arbeidsomstandigheden, 2, 71, 102-103
Identifier: 135892
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting

Abstract

In Arbeidsomstandigheden nummer 12, 1994 reageren Kuijer c.s. op een artikel over de gezondheidskundige normen voor fysieke belasting in het mei nummer van 'Arbeidsomstandigheden'. Dit artikel geeft commentaar op het artikel van Kuijer c.s.. Betoogd wordt dat deze auteurs zich beperken tot een enkele norm, te weten 60 graden rompbuiging tijdens langdurige werkhoudingen. Aan de hand van een viertal punten wordt hierop nader ingegaan. Het artikel is tevens voorzien van een naschrift van Kuijer c.s..