Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Time-related measures for modelling risk in driver behaviour

Publication files not online:

Author: Horst, A.R.A. van der
Type:article
Date:2005
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Source:Proceedings of the International workshop on modelling driver behaviour in automotive environments ISPRA, Italy, 113 - 122
Identifier: 15881
Keywords: Traffic · Traffic behaviour · Driver behaviour · Collisions · Time-to-line crossing · Time-to-collision

Abstract

Bij modelleren van bestuurdersgedrag is het van belang kritiek van normale gebeurtenissen te onderscheiden. Tijdmaten als TTC en TLC geven hiervoor de criteria.