Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Reïntegratiegids : hulpmiddelen bij het opstellen van een reïntegratiegids

Author: Piek, P. · Bruin, M. de
Type:book
Date:2003
Publisher: Sectorfondsen Zorg en Welzijn
Place: Utrecht
Identifier: 274654
Report number: 920.033.014
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Welzijn · Ziekteverzuimbeleid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociaal-medische voorzieningen · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Case studies · Gezondheidszorg · Welzijnszorg

Abstract

In de Welzijnssector wordt hard gewerkt aan de terugdringing van ziekteverzuim en het verkleinen van de WAO-instroom. Met de invoering van de wet Verbetering Poortwachter is de noodzaak eens te meer onder de aandacht gebracht. De reïntegratiegids dient als hulpmiddel om reïntegratiebeleid te operationaliseren en uit te voeren. Deze reïntegratiegids is een onderdeel van ‘Het ondersteuningspakket Verzuim en Vroege reïntegratie’ wat de sociale partners in opdracht van MO-Groep, ABVAKABO FNV en CNV Publieke zaak, hebben ontwikkeld. In de bijlage zijn twee voorbeelden van reïntegratiegidsen opgenomen, één voor een grote instelling (GGZ Oostbrabant) en één voor een kleine instelling (zorginstelling De Amerpoort). ©www.arbozw.nl