Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De neonatale hielprikscreening: monitor 2018 [The newborn blood spot screening in the Netherlands: monitor 2018]

Author: Ploeg, K. van der · Wins, S. · Verkerk, P.H.
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 873318
Report number: TNO 2019 R11521 TNO 2020 R10016
Keywords: Hielprik · Screening · Neonatale · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De deelnamegraad was boven de 99 procent. De deelname is sinds 2013 met 0,3 procent gedaald. Dit komt vooral doordat ouders iets vaker bezwaar maken tegen deelname. Ook wordt de hielprik wat vaker in het buitenland uitgevoerd. Recent is de PANDA-studie gestart, waarin onder andere onderzocht wordt waarom ouders ervoor kiezen wel of niet deel te nemen. Er zijn 524 kinderen verwezen vanuit de hielprikscreening (0,3%). Van hen hadden 145 (28% van de 524 verwezen kinderen en 0,086% van totaal aantal deelnemers) een van de aandoeningen waarop gescreend wordt.