Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kansrijke elementen in de preventie van overgewicht bij jonge kinderen [Favorable elements in the prevention of overweight in young children]

Publication files not online:

Author: L'Hoir, M.P. · Beltman, M. · Sleuwen, B.E. van · Engelberts, A.C. · Boere-Boonekamp, M.M.
Type:article
Date:2008
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor Kindergeneeskunde, 4, 76, 199-205
Identifier: 278383
Keywords: Health

Abstract

Meer kennis van risicogroepen en determinanten van overgewicht en hoe deze met elkaar samenhangen is nodig, zodat effectieve elementen voor preventie en behandeling duidelijk worden. In dit artikel worden enkele factoren beschreven die kunnen bijdragen aan het voorkomen, stabiliseren of verminderen van overgewicht. Uit een review blijkt dat bij kinderen in alle leeftijdscategorieën een korte slaapduur gerelateerd is aan een verhoogd risico voor overgewicht en er is voldoende evidentie voor een dosis-effectrelatie. De prevalentie van korte slaapduur neemt toe en dit loopt parallel aan de dramatische toename in de prevalentie van overgewicht en obesitas. Ouders moeten worden aangemoedigd om jonge kinderen op tijd naar bed te brengen, zodat ze minimaal 10 tot 11 uur slapen per nacht. Deze interventie lijkt een belangrijke en relatief goedkope strategie om gewichtsproblemen bij kinderen te helpen voorkomen. Een tweede belangrijke determinant is een televisie/computer op de slaapkamer van het jonge kind. Tenslotte hangt opvoedingsstijl samen met overgewicht en obesitas. Een gezaghebbende opvoedingsstijl betekent sensitief en responsief opvoeden en tegelijkertijd rekening houden met het vermogen tot zelfregulatie en -controle van het kind. Een gezaghebbende opvoedingsstijl is beschermend, terwijl een restrictieve en een permissieve, verwaarlozende stijl de kans op overgewicht en obesitas vergroten.