Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Preventie van prive-ongevallen bij 0-4 jarigen : Preventieve maatregelen van moeders, kennis en opvattingen, mogelijkheden voor gedragsbeinvloeding via voorlichting

Author: Wortel, E. · Stompedissel, I. · Ooijendijk, W.T.M.
Type:report
Date:1990
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 244297
ISBN: 90-6743-181-8
Report number: 90.064
Keywords: Health