Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Volwassenen: sport, bewegen en werk

Publication files not online:

Author: Hildebrandt, V.H. · Chorus, A. · Tiessen-Raaphorst, A.
Type:bookPart
Date:2010
Publisher: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Place: Den Haag
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tiessen-Raaphorst, A.Verbeek, D.Haan, J. deBreedveld, K., Sport : een leven lang rapportage sport 2010, 125-136
series:
SCP-publicatie
Identifier: 575524
ISBN: 97837705041
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Preventieve geneeskunde · Arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Recreatie · Vrijetijdsbesteding

Abstract

Meer volwassenen tussen de 18 en 64 jaar zijn de afgelopen jaren aan sport (minstens 40 weken per jaar) gaan doen: in 1991 39%, in 2007 opgelopen naar 46%. Vooral mensen die nu tussen de 46 en 64 jaar zijn, zijn meer gaan sporten dan voorgaande ohorten (zie hoofdstuk 3). In het volwassen leven beïnvloeden echter verschillende omstandigheden de mogelijkheden om te sporten en bewegen.