Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Haalbaarheidsstudie NGT doelgroepen : jeugd, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, arbeidsongeschikten

Author: Ooijendijk, W.T.M. · Hopman-Rock, M. · Stiggelhout, M.
Type:report
Date:2002
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 444689
Report number: PG/VGZ 2002.030
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidsongeschikten · Jeugd · Jongeren · Bejaarden · Ouderen · Gepensioneerden · Chronisch zieken

Abstract

Eén van de uitdagingen voor de NGT is het bereiken van bijzondere groepen, die nu bij de standaardbenaderingen veelal buiten de boot vallen. In het kader van bewegen zijn onder meer jeugdigen, ouderen, chronisch zieken en (tijdelijk of permanent) arbeidsongeschikten van belang. Doordat de huidige NGT primair op werknemers is gericht, zal een aanvullende, gerichte benadering van deze speciale doelgroepen nodig zijn. De volgende werkwijze is gehanteerd: consultatie van vertegenwoordigers van de betrokken groepen en andere sleutelinformanten die ervaring hebben met het benaderen van deze groepen in het kader van acties of onderzoek; inbreng van eigen ervaring van TNO PG met de doelgroepen. Er wordt ingegaan op de volgende zaken: randvoorwaarden voor succesvolle benadering; mogelijke opties voor het bereiken en uitvoeren van de NGT doelgroepen ter bespreking in de begeleidingscommissie.