Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bereikbaarheid als vestingsplaatsfaktor voor bedrijven

Publication files not online:

Author: Slob, G.
Type:report
Date:1976
Publisher: TNO
Place: Delft
Institution: Planologisch studiecentrum TNO
Identifier: 403022
Keywords: Planology

Abstract

Een verkorte weergave van een verslag van een onderzoek, dat tot doel had inzicht te verschaffen in het belang van de vestigingsplaatsfaktor bereikbaarheid bij de keuze van een vestigingsplaats door bedrijven, en de bedrijven te typeren op grond van een aantal voor de vervoersproduktie en -attraktie terzake doende aspekten.