Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Aristoteles in tijden van AI: deugethiek als richtsnoer voor digitalisering

Publication files not online:

Author: Steen, M.G.D.
Type:article
Date:2019
Source:De Ingenieur, 5, 48-49
Identifier: 867001
Keywords: Ethiek · Artificiële intelligentie · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations

Abstract

In Europa willen we kunstmatige intelligentie niet gebruiken om spullen te verkopen of burgers in de gaten te houden, maar om maatschappe-lijke problemen op te lossen. Daarbij moeten we onze toevlucht nemen tot de deugdethiek, betoogt TNO-onderzoeker Marc Steen.