Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gezondheidsaspecten van het werken met metaalbewerkingsvloeistoffen : een praktijkoriëntatie

Author: Smit, H.A. · Matthysen, M.J.C. · Compaan, H.
Type:book
Date:1986
Publisher: MIN SZW DGA
Place: Den Haag
series:
Studie
Identifier: 163229
Report number: Ser. 4, S 16-1
Keywords: Workplace · Nederland · Chemische oppervlaktebehandeling · Fosfateren · Gevaarlijke stoffen · Snijolie · PCAs · Polycyclische aromatische koolwaterstoffen · Nitrosaminen · Dimethylnitrosamine · N-dibutylnitrosamine

Abstract

Onderzoek werd verricht in 11 bedrijven waar regelmatig met metaalbewerkingsvloeistoffen wordt gewerkt. Bij de aanschaf van waterhoudende vloeistoffen wordt door de meeste bedrijven weinig rekening gehouden met gezondheidseffecten. Er werden monsters genomen die geanalyseerd werden op aanwezigheid van o.a. N- Nitrosodiethanolamine (NDELA). In op één na alle monsters van verse waterhoudende vloeistoffen werden zeer lage nitrietgehaltes aangetroffen. Twee van deze monsters werden geanalyseerd op aanwezigheid van NDELA. In beide monsters was geen NDELA aantoonbaar. In één monster van een verse waterhoudende vloeistof bevond zich 2270 mg Nitriet/kg. ; het NDELA-gehalte in dit product was 1 mg/kg. Tijdens gebruik blijkt het Nitriet-gehalte in de meeste vloeistoffen toe te nemen. Het gehalte van polycyclische Aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in zuivere snijoliën varieerde van 4-780 ppm (mg/kg). Het gehalte chloor varieerde van 40-247.000 mg/kg. PCB's waren niet in aantoonbare hoeveelheden aanwezig.> > Health aspects of working with metalworking fluids : an evaluation of industrial practice. Cutting oil Polycyclic aromatic hydrocarbons. Sampling. Nitrosamines.