Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De arbeidssituatie van twaalf beroepsgroepen in de intramurale gezondheidszorg

Author: Smulders, P.G.W.
Type:article
Date:1990
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Source:Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg, 6, 68, 247-255
Identifier: 133158
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbodoc · Nederland · Arbeidsbelasting · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Psychiatrische ziekenhuizen · Psychiatrische zorg · Zwakzinnigenzorg · Zwakzinnigeninrichtingen · Intramurale zorg · Gezondheidszorg · Welzijnszorg

Abstract

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de arbeidssituatie en de gezondheid van twaalf omvangrijke beroepsgroepen in de intramurale gezondheidszorg. De materiaalverzameling voor dit onderzoek vond plaats door middel van een vragenlijst bij bijna 9000 personeelsleden van 34 instellingen (algemene en psychiatrische ziekenhuizen, inrichtingen voor zwakzinningenzorg en verpleeghuizen). Geconcludeerd kan worden, dat de sterk significante verschillen zijn tussen de twaalf beroepsgroepen wat betreft de arbeids- en gezondheidskenmerken. Samengevat bleek de arbeidssituatie van artsen en hoofdverpleegkundigen relatief het gunstigst te zijn en die van ziekenverzorgenden en keukenpersoneel het meest ongunstig (fysiek zwaar werk met hoge tijdsdruk en veel hinder van het binnenklimaat). Tenslotte kon worden vastgesteld dat deze arbeidskenmerken van invloed zijn op de gezondheidskenmerken (nerveuze klachten, bewegingsapparaatklachten en ziekteverzuim/doktersbezoek). Work and health situation of 12 large professional groups in health care institutions in the Netherlands.